Nāciet! Palīdzēsim rast risinājumu arī Jums!
Pakalpojumi

Birojs risina jautājumus šādās jomās

 • Ģimenes tiesībās – laulības šķiršanas, uzturlīdzekļu piedzīšana, paternitātes noteikšana, laulāto kopmantas sadale, u.c.;
 • Mantojuma tiesībās – testamentārā mantošana; likumiskā mantošana; līgumiskā mantošana; mantojuma dalīšana;
 • Saistību tiesībās – darījumu atzīšana par spēkā esošiem vai neesošiem, zaudējumu un parādu piedziņa, iznomātāja un nomieka tiesību pārstāvēšana u.c.;
 • Darba tiesībās – darba strīdu jautājumu risināšana;
 • Lietu tiesībās – kopīpašuma izbeigšana, servitūtu lietas; īpašuma tiesību atzīšana, valdījuma tiesību atgūšana u.c.;
 • Patērētāju tiesībās – patērētāju tiesību aizstāvēšana;
 • Administratīva pārkāpuma lietas un administratīvās lietas;
 • Pašvaldības un valsts policijas lēmumu pārsūdzēšana;
 • Iznomātāja un nomnieka tiesības. Dzīvojamās telpas lietošanas tiesību izbeigšana, dzīvesvietas deklarācijas anulēšana;
 • Maksātnespējas procesi – juridisko un fizisko personu maksātnespējas, likvidācijas, bankrota procesa noformēšana, pieteikšana, dokumentu sagatavošana;
 • SIA, AS, IK un filiāļu reģistrācija, reorganizācija, likvidācija, izmaiņas statūtos, izmaiņas valdes un padomes sastāvā, dalībnieku maiņa, u.c.;
 • Dokumentu sagatavošana komercķīlas reģistrēšanai Komercķīlu reģistrā;
 • Nekustamo īpašumu darījumu noformēšana un reģistrācija Zemesgrāmatā.
* Atsevišķu jautājumu risināšanai tiek pieaicināti zvērināti advokāti, notāri, revidenti, tulki, tulkotāji, nekustamā īpašuma vērtētāji un citi profesionāļi.
|
|

SIA "ATG LAS"
Reģ. Nr. LV40103440293
Ēbelmuižas iela 24-11, Rīga, LV-1058
AS "Swedbank", HABALV22
LV76HABA0551031191424
Birojs:
Kr.Valdemāra iela 14, Rīga, LV-1010
2. stāvs, 7. kabinets
Mobilais tālrunis: 28376746
E-pasts: aija.gricmane@atglas.lv
Darba laiki:
P O T C P S Sv
9:00 - 17:00 slēgts